Referensprojekt

Hia huddinge sjukhus

Huddinge sjukhus avd. CAST

“Sjukhusanläggningen i Huddinge byggdes till stor del under tidigt 1970-tal och den är nu 35 år gammal. Ombyggnads- och underhållsåtgärder pågår ständigt. Flera vårdavdelningar kommer att renoveras de närmaste åren. På Centrum för allogen stamcellstransplantation (CAST) på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge utförs allogen stamcellstransplantation (kallas också benmärgstransplantation). Denna behandling kan användas till att behandla olika former av blodcancer, som akut eller kronisk leukemi, lymfom, myelodysplastiskt syndrom och myelofibros. Patienter med immunbristsjukdomar, blodbristsjukdomar, och medfödda ämnesomsättningssjukdomar kan också genomgå behandling med SCT. Patienterna som stamcellstransplanteras är allt från några veckor gamla till i 70-årsålden. CAST är Sveriges enda specialavdelning för allogen stamcellstransplantation. Här genomförs flest allogena stamcellstransplantationer i landet. Mellan 80 och 100 barn och vuxna från olika delar av Sverige och från utlandet genomgår stamcellstransplantation här varje år. Avdelningen består av 20 vårdrum med 20 sängplatser, dagrum för patienter, administrativa ytor, samt en allmän väntyta vid entrén och ett antal korridorer”

- Huddinge sjukhus avd. CAST

Hia huddinge sjukhus

Huddinge Sjukhus avd. HIA

“Sjukhusanläggningen i Huddinge byggdes till stor del under tidigt 1970-tal och är nu 35 år gammal. Ombyggnads- och underhållsåtgärder pågår ständigt. Flera vårdavdelningar kommer att renoveras de närmaste åren. Avdelningen HIA ingår i Hjärtsviktscentrum som erbjuder patienter all samlad kompetens kring hjärtsvikt. Patienter får säker tillgång till undersökningar, behandlingar, vård och omsorg. På hjärtintensivvårdsavdelningarna övervakas och behandlas patienter som har akut hjärtsjukdom. Tillstånd som kräver intensivvård kan förutom hjärtinfarkt också vara instabil kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och andra akuta tillstånd. Vården bedrivs med tillgång till avancerad teknisk utrustning, specialutbildad personal och i enlighet med nationella riktlinjer. Avdelningen består av 19 vårdrum med 22 sängplatser, dagrum för patienter, administrativa ytor, rum för medicinsk behandling, samt en allmän väntyta vid entrén och ett antal korridorer.”

- Huddinge Sjukhus avd. HIA

Sandelsgatan

Fastighet Ryttmästaren 14

“Förvaltningen inom MHS Bostäder har i budgeten för 2015 ansökt om resurser för att påbörja stambytet på Sandelsgatan 3 – 11, då antalet vattenskador och problem i avloppen har vållat oss stora problem på senare tid. Styrelsen har vid sitt decembermöte godkänt starten av detta projekt. Den klara åtgärden är att riva nuvarande badrum med tillhörande rörinstallationer och bygga nya. I detta ingår att nya ytskikt måste utföras med kakel på väggar och klinker på golvet Det finns totalt 99 lägenheter i fastigheten, fördelat på 9 st lägenheter med 1 rum och kök, 22 st med 2 rum och kök, 52 st med 3 rum och kök och 8 st med 4 rum och kök. Av dessa hyrs 22 st ut möblerade. Utöver dessa finns en gruppbostad med 8 möblerade rum och gemensamt kök och allrum samt en lokal som disponeras av ett hunddagis.”

- Sandelsgatan 3-11, Stockholm

Fiber

Fiber installation Vaxholm

“Utbyggnad av fiberinfrastrukturen.”

- Vaxholm

Fiber

Fiber installation Eskilstuna

“Utbyggnad av fiberinfrastrukturen.”

- Eskilstuna

Vatten-och-avloppsarbete

Byte av vatten- och avloppsledningar

“Stockholms vatten byter ut vatten- och avloppsledningar.”

- Gamla södertäljevägen, Huddinge

Kvarteret Vallgossen

“På Kungsholmen i Stockholm ligger det som tidigare var S:t Görans Gymnasium, en byggnad som uppfördes i slutet på 50-talet. Sernekes Stockholmsavdelning har fått i uppdrag att bygga om huset till studentbostäder i kvarteret Vallgossen. Projektsumman uppgår till ca 310 miljoner. Byggnaden har stått tom i flera år och skolan byggs nu om till 250 lägenheter, åtta förskoleavdelningar, kontorslokaler och garage. Det är före detta lektionssalar som byggs om till mindre studentlägenheter omfattande rum och pentry. En tillbyggnad på gården ska även den innehålla studentlägenheter. I projektet ingår också en omfattande restaurering av såväl detaljer som delar av byggnaden. ”

- Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen

Fornbacken

“Under flera år framöver kommer Telge Bostäder, tillsammans med entre¬prenören Skanska, att genomföra en större upprustning av lägenheter i Fornhöjden. Det handlar i första hand om de som byggdes under slutet av 60-talet och början av 70-talet. I en första etapp som beräknas starta i vår och pågå under två år ska 200 hyreslägenheter i fyra huskroppar på Fornbacken 1–27 ¬moderniseras, samt 14 nya taklägenheter byggas ¬ovanpå fastigheterna – det till en kostnad av 160 miljoner kronor. ”

- Fornbacken, Södertälje

Manilla skolan

“Skolan med landets högsta medelbetyg utvidgar och skapar en ny skola i Manillaskolan på Djurgården. Nu är det klart att stiftelsen Carpe Diem tar över hyreskontraktet för Manilla och att byggnaderna renoveras varsamt för att successivt rymma en skola med 600–700 elever. ”

- Manillavägen 32-36, Djurgården

Fatburen

“Fastigheten Fatburen ligger centralt på Södermalm intill Medborgarplatsen och merparten av fastighetens 48 000 kvm skall byggas om eller renoveras. Men de 28 000 kvm som främst kommer att beröras av ombyggnationen är Skatteverkets och Apotekets tidigare lokaler som från och med december 2013 är friställda för renovering och ombyggnad.”

- Södermalms allé, Stockholm

Hyrcenter

Här hittar du oss och våra maskiner.

Här används våra maskiner just nu

map
0

Skicka in din förfrågan